Stílusőrök?

Azt hiszem a 7toronyba stílusőröket keresnek… Dolga annyi lenne, hogy ha a mindenkire kirótt stílust valaki nem tartja be, valahogy büntetnék. Ennek értelmében lennének prózastílus és versstílus őrzői! Aki  prózás, szigorúan csak prózát tehet fel, aki verses, csak verset! Aki realista, annak tilos lenne mindkét műfajban, más stílushoz folyamodni… Még komolyítani kell a dolgon!

Háttal

 szem-múzeum arany csönd-fok szív-képeken fényes szárnyak erdőillat áldozatok könnyű röptök nehéz árnyak fejet hajtasz múlandóság örökösei itt járnak piros kendők  alkonyata horizonton vak éjszaka fénykontyát bontja Hold alvás előtt villanyt olt

Gondolatok a gondolatokról

  Mielőtt szólnánk, látjuk gondolatainkat, fontolgathatunk.   Emlékek ágyúiból tüzel a múlt, tehetetlenül szemléljük csapataink rohamát az én-harcmezőn.   Ha nem gondolkodunk a lélek akkor is fel-le jár bennünk, figyel, szavakat keres és pillanatra készen tudósít törékeny békénkről, háborúnkról.

Kérdés

Vörösmarty után szabadon   Múzsáknak Gyöngye, hol késel az éji homályban? Hosszú órák illantak el, s te alattok mélyen enyésző Fénnyel jársz egyedűl. Percemberkék dáridójába Csábulván, nincs aki merész ajakát riadónak eresztvén, Csendet se jelző némaságunk felverje szavával,  S késő századok múltán is méltán láttassa vezérlő Értelmünk, s dalnépe írás-piedesztálra emelt hatalmát?